TC LIST

SNADM.NO.NAME PROMOTED CLASSDOBFATHERISSUE DATE
1245ANAMIKA SAHU11TH 12/19/2004ASHOK SAHU9/7/2020
2262HARISH MOTWANI11TH 3/20/2005SUNIL MOTWANI9/7/2020
3272VISHESH AGRAWAL 11TH 7/26/2003NAVEEN KUMAR AGRAWAL 9/7/2020
4342AADITYA SINGH11TH 6/7/2005HARISHANKAR SINGH9/7/2020
5409AYUSH THAKUR 11TH 10/4/2004JEEVAN LAL THAKUR9/7/2020
7442NAGESH PRADHAN11TH 10/13/2004AMAR PRATAP SINGH9/7/2020
8490SUBHAM SAHU11TH 1/26/2005DILEEP SAHU9/7/2020
9622PRITESH GAHWAI11TH 8/17/2004NARESH GAHWAI9/7/2020
10638KRITIKA MARKAM 11TH 12/28/2004PRADEEP MARKAM9/7/2020
11641ANSH SONI11TH 6/6/2004PRATIK SONI9/7/2020
12674VAIBHAV JAISWAL11TH 9/26/2004UMESH JAISWAL 9/7/2020
13700ADITYA SIDAR 11TH 10/22/2003RAGHUVENDRA SIDAR 9/7/2020
14702DHRUV AGRAWAL11TH 6/26/2004RAMESH AGRAWAL9/7/2020
15709NEERAJ SAHU11TH 4/19/2003SUREDRA SAHU9/7/2020
16713TANISHA SACHDEV11TH11/11/2003ANIL SACHDEV 9/7/2020
17725SANJANA NETAM 11TH7/1/2004PADUM SINGH NRTAM9/7/2020
18757SUBHASH PANDEY11TH 4/26/2004RANGNATH PANDEY9/7/2020
19930MOPIDI BHUVAN11TH9/22/2004MOPIDI RAVI SHANKAR CHOWDAR0709/2020
2183SAIYAM GUPTA 11TH 10/8/2004DILIP GUPTA 9/7/2020
22228MAYANK GUPTA11TH 8/7/2005SANJAY GUPTA 9/7/2020
25622PRITESH GAHWAI11TH8/17/2004NARESH GAHWAI9/7/2020
2848ADITYA DEVNATHKASHYAP 9TH 1/15/2008JAGENDRA KASHYAP 4/8/2021
31738LALIMA PATEL 9TH 11/23/2007PRITAM LALA PATEL6/1/2021
44646ANKIT BAGHEL 10TH1/17/2006BHUPENDRA KUMAR BAGHEL 6/15/2021
46958KUNAL PORTE 10TH7/23/2006DHAN SINGH PORTE 6/21/2021
51574ABHAY KAPOOR 9TH 6/21/2007SHAMMI KAPOOR 6/25/2021
52956HARSH VARDHAN SINGH 10TH 9/28/2005ASHOK SINGH PANDRAM 6/25/2021
70920KHUSHI KASHYAP 9TH 10/28/2007MAHENDRA KUMAR  7/8/2021
74921SAHIL KASHYAP 9TH 3/15/2008JITENDRA KASHYAP 7/15/2021
76621GARIMA KORI 9TH 10/26/2008SHAILENDRA KORI 7/15/2021
84608SIDDHARTH GAHWAI 9TH 11/8/2008REWARAM GAHWAI7/19/2021
85609SIDDHI GAHWAI 10TH9/10/2007REWARAM GAHWAI7/19/2021
86598RISHI KUMAR GUPTA 9TH 8/1/2006JAY NARAYAN GUPTA7/19/2021
90934RAVISHANKAR SAHU 9TH 5/1/2006RAMKUMAR SAHU 7/20/2021
97541GARIMA KASHYAP 9TH 4/9/2011ASHOK KASHYAP 7/30/2021
102737GARIMA PATEL 11TH 1/1/2006PRITAM LALA PATEL8/5/2021
10350PALLAVI DHRUW711TH 9/5/2001KESHAV PRATAP DHRUV 8/10/2021
104925PRACHI GAHWAI 11TH7/8/2005RAGHVENDRA GAHWAI 8/10/2021
105843ARPITA BISWAS11TH7/18/2005SHANKAR BISWAS8/10/2021
10733AVINASH BHAGAT 11TH 4/11/2005KAILASH RAM BHAGAT 8/10/2021
10858MAHI JAISWAL 11TH7/20/2005RAKESH JAISWAL 8/10/2021
109293PIYUSH JAISWAL 11TH 3/10/2006VINOD JAISWAL 8/10/2021
111845VRIKSHA KASYAP 11TH8/28/2005SANJAY KASYAP8/12/2021
112204RAUNAK GUPTA 11TH9/26/2006ANIL GUPTA8/12/2021
113647ASHISH KUMAR DHIWAR11TH5/11/2006VINOD KUMAR DHIWAR 8/12/2021
114701AARYAN SIDHAR 11TH 1/15/2005RAGHUVEER SIDAR8/14/2021
116840ANJALI JAISWAL 11TH5/25/2005VISHNU PRASAD JAISWAL 8/25/2021
141944YASH ROY11TH12/29/2004VIRENDRA KUMAR ROY8/30/2021
121796DEEPAK SAHU11TH12/1/2004DEV KUMAR SAHU9/1/2021
122935DIPESH SINGH RAJPUT 11TH10/29/2005PRITAM SINGH RAJPUT 9/1/2021
123939KSHITIJ SWARNKAR 11TH11/21/2005ASHISH SWANKAR 9/1/2021
124795SANDHYA YADAV 11TH3/1/2004PURUSHOTTAM YADAV9/1/2021
125945ABHIMANYU SHARMA11TH10/16/2005B.L.SHARMA9/1/2021
126942SHRUTI SHARMA 11TH10/16/2005B.L.SHARMA9/10/2021
128355SHAILJA TIWARI11TH4/8/2006MANOJ TIWAR9/1/2021
129998BHAVISHYA MANIKPURI11TH1/21/2021SUKDAS MANIKPURI 9/4/2021
132844SNEHA JAISWAL 11TH11/5/2006PRAVEEN JAISWAL1/7/2021
133941KHUSHI KALE11TH4/16/2004KISHOR KALE 9/7/2021
136724KAJAL YADAV 11TH1/9/2005RAMESH YADAV 9/14/2021
137751VISHAL YADAV 9TH 4/27/2008RAMESH YADAV 9/16/2021